• Mæhlum, Per (1877 - 1978)
    (Navngivelse-Ikkekommersiell-Ingen bearbeidelse (CC BY-NC-ND))

Mæhlum, Per (1877 - 1978)

378 objects

Postkort, Stange, Vallset, gården Ellingrud, gruppe 7 på tunet, fra venstre: Iver Johansen, Jon Johansen, Martinus Jensen Solbakken, Johanne ?, Ole Ellingrud, Mathea Henriksen, ukjent, vinter

Fotoapparat

Sollia Kirke sett litt fra avstand, liggende i landskapet.

Målfrid Standerholen.

SØNDAGSSKOLESTEVNE PÅ KLØVERBAKKEN PÅ EVENRUDBAKKEN. SØNDAGSSKOLEN FRA LØTEN VAR INNBUDT DENNE DAGEN.

Stange, Vallset, husmansnsplassen Melby på Kolomoen, 2 ukjente personer foran huset,

STARELVA CA. 1922. F. V BERNT, PER, MILDRID OG OLAV MÆHLUM.

NEDERST I STORHOVSBAKKENE I VALLSET, Stange, GARDEN HARILDSTAD SEES T. H. I BAKGRUNNEN. DEN GAMLE VEGEN SOM GIKK FRA STORHOVSBAKKENE OG MOT GATA SYNES LENGST T. H. Bildet er tatt etter 1946 da den nye låven i Harildstad ble oppført.

BUTIKK, LANDHANDEL I GATA, VALLSET, Stange. DET HAR VÆRT BUTIKK I DETTE HUSET SIDEN RUNDT 1875.

UKJENT KVINNE, KJOLE, DRAKT.

EVENRUDBAKKEN, Kolomoen i Valset, Stange. UTHUS, VIPPEBRØNN. Bruket Fagerhaug ses i bakgrunnen til høyre.

EVENRUDBAKKEN, KOLOMOEN I VALLSET, Stange, EKSTERIØR.

Gruppe 16, skoleelever og lærer, Kollomoen, Vallset. Bakerst t.v. Oline Frydenlund og helt t.h. lærerinne Sigrid Viken.

Amerikabilder, Per Mæhlum, Vallset. Gruppebilde foran butikken Brosbye & Brye i Eastedge. Personene er gårdbrukere (farmere) med familie, som bodde i område rundt Eastedge. Sittende i andre rekke, nummer to fra venstre heter Remmen, i første rekke, nummer en fra venstre sittende, er Brosby med sønnen på fanget. Eastedge bestod av en jernvarehandel, landhandel, "Brosbye & Brye", to hus og elevatoren(siloen) ved jernbanestasjonen. Per Mæhlum arbeidet ved jernbanen fra 1908-til 1909, etter dette flyttet han tilbake til Kathryn. Fotografener Per Mæhlum.

Amerikabilder, Per Mæhlum, Vallset. Gruppebilde av indianere og hvite. Fra venstre: en elevatorbestyrer, en bankassistent, et indianerpar, stasjonsmesteren i Kathryn, tre indianere, elevatormann Reiten. Kathryn, Nord-dakota, USA, år 1909.

Amerikabilder, Per Mæhlum, Vallset. Per Mæhlums hus i Kathryn. Huset var bare et uthus før Mæhlum pusset det opp og gjorde det om til bolighus. Foran huset står barna. Boligområde, Kathryn, Nord-Dakota, USA. Årstallet er 1911.

Amerikabilder, Per Mæhlum, Vallset. Gruppebilde, 10 kvinner, ukjente navn. Eastedge, Nord-Dakota, USA. År 1909.

Amerikabilder, Per Mæhlum, Vallset. Gruppebilde, flere familier fra Katheryn som er samlet for fotografering. Kvinner, menn og barn. Ukjente navn. Katheryn, Nord-Dakota, USA, ca 1910

Amerikabilder, Per Mæhlum, Vallset. En tom godsvogn, jernbanevogn er veltet av stormen. Mannen som står oppå den veltede jernbanevogna heter Salthammer. Katheryn, Nord-Dakota, USA. 20. juli 1911.

Amerikabilder, Per Mæhlum, Vallset. Gruppebilde av mange barn på utflukt i skogen. Ca 1909.

Share to