• Alfred Holtan var opprinnelig ansatt på Norsk Hydro, Lønningskontoret, men ble på grunn av sin hobby fotografering også senere fotograf for Norsk Hydro. Han fotograferte både private og offentlige hendelser i Tinn.
    (Navngivelse-Ikkekommersiell (CC BY-NC))
  • Alfred Holtan var opprinnelig ansatt på Norsk Hydro, Lønningskontoret, men ble på grunn av sin hobby fotografering også senere fotograf for Norsk Hydro. Han fotograferte både private og offentlige hendelser i Tinn.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Holtan, Alfred (1907 - 1993)

Alfred Holtan var opprinnelig ansatt på Norsk Hydro, Lønningskontoret, men ble på grunn av sin hobby fotografering også senere fotograf for Norsk Hydro. Han fotograferte både private og offentlige hendelser i Tinn.

1232 objects

Share to