• Haug, Jan (1951 - )
    (Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA))

Haug, Jan (1951 - )

3869 objects

Ringsaker, Furnes, Jessnes, Steens Kalkverk A/S i Furuberget, Steens Kalkbrenneri, Bergstien, etter grensejustering i 1992 i Hamar kommune, familien Steen Østberg eide kalkbruddet fram til de solgte til Franzefoss i 2007, i 2014 ble bygningene nærmest jernbanen revet,

Storhamarlåven, Hedmarksmuseet, Domkirkeodden, Hamar. Eksteriør, borggården, vinter, brønn. Se boka "Storhamarlåven-en visuell oppdagelsesreise i Sverre Fehns arkitektur" utgitt av Hedmarksmuseet 2004.

Statsarkivar på Hamar, Per-Øivind Sandberg, I 1971 ble Sandberg ansatt som arkivar ved Statsarkivet i Hamar, fra 1977 som førstearkivar. I perioden 1980-1983 var han statsarkivar i Oslo. Fra 1983 til 2010 Statsarkivar på Hamar,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, prosjektleder for utstillingen Jan Haug ønsker dronning Sonja velkommen, hun åpnet museet 28. november 1997,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga: I platebaren hos musikkhandleren med noter og alle platene som grammofonartisten Alf Prøysen har gitt ut, disken er formet som en gitar ble lagd av snekker Erik Engebretsen,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga: I platebaren hos musikkhandleren med noter og alle platene som grammofonartisten Alf Prøysen har gitt ut, disken er formet som en gitar ble lagd av snekker Erik Engebretsen,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, i utstillinga: I platebaren hos musikkhandleren med noter og alle platene som grammofonartisten Alf Prøysen har gitt ut,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga, forfatter Alf Prøysen var med som skuespiller i rollen som "Romeo Clive" i en NRK-produksjon. Dette er hatten og den dekorerte gitaren han brukte,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, Sivert Donalis skulptur av Alf Prøysen med tittel: "Gjennom leet" ble avduket i 23. juli 1989 i anledning av at Prøysen ville ha fylt 75 år,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, eksteriør av museumsbygningen med keramikkrelieffet: "Året rundt" utført av Ringsakerkunstneren Elisabeth Østby-Deglum. Avduket av Vegard og Stine Prøysen 28. november 1997,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga, forfatter Alf Prøysen var med som skuespiller i rollen som "Romeo Clive" i en NRK-produksjon. Dette er hatten og den dekorerte gitaren han brukte,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga som illustrerer forfatter Alf Prøysen som "Romeo Clive" og forfatter Anne Cath. Vestly som "Kanutten" de underholder i bybakgården: : "For her er det solskinn og sang og gitarklang for alle penga.... "

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, det ble flyttet en tømmerbygning fra gården Minka i Brumunddal inn i utstillingslokalet, huset ble brukt som galleri for alle kunstnere som hadde illustrert Alf Prøysens bøker, her ser vi Hans Normann Dahl sine originalteginger til "Snekker Andersen og Julenissen", Det var snekker Enok Kristensveen som tok ned og satte opp igjen huset fra Minka i Prøysenhuset,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga: hos bokhandleren med bøker av Alf Prøysen oversatt til 18 forskjellige språk,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga om Teskjekjerringa, her store møbler produsert av snekker Erik Engebretsen,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga med rom fra bokhandleren til platebaren hos musikkhandleren,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga: forfatter Alf Prøysen skrev over 750 "Lørdagstubber" for avisa Arbeiderbladet,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga: et bokhandlervindu med alle førsteutgaver av Alf Prøysens forfatterverk,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, fra utstillinga som illusterer "Bakvendtland" lagd av Bjørn Frogner,

Ringsaker, Rudshøgda, det første Prøysenhuset 1997-2014, forfatter Alf Prøysen vokste opp langs Præstvægen, oppbygde tablåer i utstillinga, et husmannshjem,

Share to