Født på Stend i Fana (nå Bergen) 16. august 1845, sønn av brukseier Wollert Konow (1809-1881) og Marie Louise Oehlenschläger (1818-1910).
Gift 10. mai 1875 med Fredrikke Wilhelmine (”Frigga”) Kooter (1854-1935), datter av bankbokholder Jacob Blaauw Kooter (1818-1887) og Marie Frederikke Balchen (1817-1883).
Fetter av godseier og statsråd Wollert Konow (H.).
Død på Stend i Fana 15. mars 1924. Gravlagt på Fana kirkegård.
Wollert Konow (Søndre Bergenhus) var brukseier og politiker.

Share to