Karna Asker var pionjär inom svensk modern textilkonst.

Share to