• Dreiet bolle i tre. Slitt og prega av bruk. Det er to sprekker som i bollen som er reparert med vidje.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet bolle i tre. Slitt og prega av bruk. Det er to sprekker som i bollen som er reparert med vidje.
    Photo: Ådnatun
  • Dreiet bolle i tre. Slitt og prega av bruk. Det er to sprekker som i bollen som er reparert med vidje.
    Photo: Ådnatun

Bolle

Share to