• Dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Munningsranden er reparert med ein klinka plate av jarn. Bollen er måla med oker, svart, raud og blå. Den er dekorert med sviornamentikk og påmåla tekst.
  Photo: Ådnatun
 • Dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Munningsranden er reparert med ein klinka plate av jarn. Bollen er måla med oker, svart, raud og blå. Den er dekorert med sviornamentikk og påmåla tekst.
  Photo: Ådnatun
 • Dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Munningsranden er reparert med ein klinka plate av jarn. Bollen er måla med oker, svart, raud og blå. Den er dekorert med sviornamentikk og påmåla tekst.
  Photo: Ådnatun
 • Dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Munningsranden er reparert med ein klinka plate av jarn. Bollen er måla med oker, svart, raud og blå. Den er dekorert med sviornamentikk og påmåla tekst.
  Photo: Ådnatun
 • Dreiet bolle i tre. Sirkelforma munningsrand. Munningsranden er reparert med ein klinka plate av jarn. Bollen er måla med oker, svart, raud og blå. Den er dekorert med sviornamentikk og påmåla tekst.
  Photo: Ådnatun

Bolle

Share to