• Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i fem stykker og nagla saman. Toppen av handtaket er oval. På venstre side er det ein kniv og på hi side er det ein kam. Saksa er i brukeleg stand, men med noko rust.
    Photo: Ådnatun
  • Sauesaks i jarn, brukt til klipping. Saksa er smidd i fem stykker og nagla saman. Toppen av handtaket er oval. På venstre side er det ein kniv og på hi side er det ein kam. Saksa er i brukeleg stand, men med noko rust.
    Photo: Ådnatun

Sauesaks

Share to