• Hjulrokk i tre. Rokken har tre bein. To er plassert på kvar si ende av brystet si langside. Det tredje beinet står midt på brystet si andre langside. Trøa er festa i dei to beina, på brystets eine langside. Veiven er festa til trøa i den eine enden, med ein hyssing som går gjennom trøa. Det er ein oppstandar på kvar side av hjulet, som fester hjulet til brystet. Oppstandarane er dreia og har parvise horisontale linjer. Hjulet har åtte dreide eker med innrissa linjer. Pinnane som forbinder tegndelen og hjuldelen er skrudd fast i oppstandarane. Desse er og dreide med parvise innrissa linjer. Jomfruen er og dreid med parvise innrissa horisontale linjer. Den eine jomfruen manglar. Tegnen skulle ha vore festa mellom dei to jomfruane. Det er eit stort hol i fronten for rokkehovudet. Tegnen er laus og delvis øydelagt. Slitt tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Hjulrokk i tre. Rokken har tre bein. To er plassert på kvar si ende av brystet si langside. Det tredje beinet står midt på brystet si andre langside. Trøa er festa i dei to beina, på brystets eine langside. Veiven er festa til trøa i den eine enden, med ein hyssing som går gjennom trøa. Det er ein oppstandar på kvar side av hjulet, som fester hjulet til brystet. Oppstandarane er dreia og har parvise horisontale linjer. Hjulet har åtte dreide eker med innrissa linjer. Pinnane som forbinder tegndelen og hjuldelen er skrudd fast i oppstandarane. Desse er og dreide med parvise innrissa linjer. Jomfruen er og dreid med parvise innrissa horisontale linjer. Den eine jomfruen manglar. Tegnen skulle ha vore festa mellom dei to jomfruane. Det er eit stort hol i fronten for rokkehovudet. Tegnen er laus og delvis øydelagt. Slitt tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Hjulrokk i tre. Rokken har tre bein. To er plassert på kvar si ende av brystet si langside. Det tredje beinet står midt på brystet si andre langside. Trøa er festa i dei to beina, på brystets eine langside. Veiven er festa til trøa i den eine enden, med ein hyssing som går gjennom trøa. Det er ein oppstandar på kvar side av hjulet, som fester hjulet til brystet. Oppstandarane er dreia og har parvise horisontale linjer. Hjulet har åtte dreide eker med innrissa linjer. Pinnane som forbinder tegndelen og hjuldelen er skrudd fast i oppstandarane. Desse er og dreide med parvise innrissa linjer. Jomfruen er og dreid med parvise innrissa horisontale linjer. Den eine jomfruen manglar. Tegnen skulle ha vore festa mellom dei to jomfruane. Det er eit stort hol i fronten for rokkehovudet. Tegnen er laus og delvis øydelagt. Slitt tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Hjulrokk i tre. Rokken har tre bein. To er plassert på kvar si ende av brystet si langside. Det tredje beinet står midt på brystet si andre langside. Trøa er festa i dei to beina, på brystets eine langside. Veiven er festa til trøa i den eine enden, med ein hyssing som går gjennom trøa. Det er ein oppstandar på kvar side av hjulet, som fester hjulet til brystet. Oppstandarane er dreia og har parvise horisontale linjer. Hjulet har åtte dreide eker med innrissa linjer. Pinnane som forbinder tegndelen og hjuldelen er skrudd fast i oppstandarane. Desse er og dreide med parvise innrissa linjer. Jomfruen er og dreid med parvise innrissa horisontale linjer. Den eine jomfruen manglar. Tegnen skulle ha vore festa mellom dei to jomfruane. Det er eit stort hol i fronten for rokkehovudet. Tegnen er laus og delvis øydelagt. Slitt tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Hjulrokk i tre. Rokken har tre bein. To er plassert på kvar si ende av brystet si langside. Det tredje beinet står midt på brystet si andre langside. Trøa er festa i dei to beina, på brystets eine langside. Veiven er festa til trøa i den eine enden, med ein hyssing som går gjennom trøa. Det er ein oppstandar på kvar side av hjulet, som fester hjulet til brystet. Oppstandarane er dreia og har parvise horisontale linjer. Hjulet har åtte dreide eker med innrissa linjer. Pinnane som forbinder tegndelen og hjuldelen er skrudd fast i oppstandarane. Desse er og dreide med parvise innrissa linjer. Jomfruen er og dreid med parvise innrissa horisontale linjer. Den eine jomfruen manglar. Tegnen skulle ha vore festa mellom dei to jomfruane. Det er eit stort hol i fronten for rokkehovudet. Tegnen er laus og delvis øydelagt. Slitt tilstand.
  Photo: Ådnatun
 • Hjulrokk i tre. Rokken har tre bein. To er plassert på kvar si ende av brystet si langside. Det tredje beinet står midt på brystet si andre langside. Trøa er festa i dei to beina, på brystets eine langside. Veiven er festa til trøa i den eine enden, med ein hyssing som går gjennom trøa. Det er ein oppstandar på kvar side av hjulet, som fester hjulet til brystet. Oppstandarane er dreia og har parvise horisontale linjer. Hjulet har åtte dreide eker med innrissa linjer. Pinnane som forbinder tegndelen og hjuldelen er skrudd fast i oppstandarane. Desse er og dreide med parvise innrissa linjer. Jomfruen er og dreid med parvise innrissa horisontale linjer. Den eine jomfruen manglar. Tegnen skulle ha vore festa mellom dei to jomfruane. Det er eit stort hol i fronten for rokkehovudet. Tegnen er laus og delvis øydelagt. Slitt tilstand.
  Photo: Ådnatun

Rokk

Share to