• Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. 
Rektangulært, svakt buet lok. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i tre felt. Komposisjonen av den dekorative målingen er sikker og verker profesjonell. I sentrum for det første motivet i front står initiala på ein kvit firkant. Firkanten er overmålt over initiala M.O. Denne er rammet inn i sorte S-former på gul bunn og sortblå ramme om denne. Basis for motivet er ein stor og ein mindre C-form som svinger seg rundt initiala. Alle tre motiv i lok har ein C-form som utgangspunkt. Kista si dekorative måling er prega av sort/blått som er kontrast til kvit og gul. Kista har eit innvendig siderom og jarnhandtak i båe kortsider.
  Photo: Ådnatun
 • Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. 
Rektangulært, svakt buet lok. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i tre felt. Komposisjonen av den dekorative målingen er sikker og verker profesjonell. I sentrum for det første motivet i front står initiala på ein kvit firkant. Firkanten er overmålt over initiala M.O. Denne er rammet inn i sorte S-former på gul bunn og sortblå ramme om denne. Basis for motivet er ein stor og ein mindre C-form som svinger seg rundt initiala. Alle tre motiv i lok har ein C-form som utgangspunkt. Kista si dekorative måling er prega av sort/blått som er kontrast til kvit og gul. Kista har eit innvendig siderom og jarnhandtak i båe kortsider.
  Photo: Ådnatun
 • Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. 
Rektangulært, svakt buet lok. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i tre felt. Komposisjonen av den dekorative målingen er sikker og verker profesjonell. I sentrum for det første motivet i front står initiala på ein kvit firkant. Firkanten er overmålt over initiala M.O. Denne er rammet inn i sorte S-former på gul bunn og sortblå ramme om denne. Basis for motivet er ein stor og ein mindre C-form som svinger seg rundt initiala. Alle tre motiv i lok har ein C-form som utgangspunkt. Kista si dekorative måling er prega av sort/blått som er kontrast til kvit og gul. Kista har eit innvendig siderom og jarnhandtak i båe kortsider.
  Photo: Ådnatun
 • Sidene på kista er tappa i kvarandre etter not/fjær prinsipp. Loket er hengsla til rygg. Utvendig beslag i rygg og innvendig forlenga beslag i lok. Fire hjørnebeslag mot lok. 
Rektangulært, svakt buet lok. Kista er grunnet med ein djup raudfarge. På alle kantar i lok og front er det sorte band. Sorte band deler kistelok i tre felt. Komposisjonen av den dekorative målingen er sikker og verker profesjonell. I sentrum for det første motivet i front står initiala på ein kvit firkant. Firkanten er overmålt over initiala M.O. Denne er rammet inn i sorte S-former på gul bunn og sortblå ramme om denne. Basis for motivet er ein stor og ein mindre C-form som svinger seg rundt initiala. Alle tre motiv i lok har ein C-form som utgangspunkt. Kista si dekorative måling er prega av sort/blått som er kontrast til kvit og gul. Kista har eit innvendig siderom og jarnhandtak i båe kortsider.
  Photo: Ådnatun

Kiste

Share to