• Fletta rund korg i bast. Spor etter tidligare hank på innsida av korgen.
  Photo: Ådnatun
 • Fletta rund korg i bast. Spor etter tidligare hank på innsida av korgen.
  Photo: Ådnatun
 • Fletta rund korg i bast. Spor etter tidligare hank på innsida av korgen.
  Photo: Ådnatun
 • Fletta rund korg i bast. Spor etter tidligare hank på innsida av korgen.
  Photo: Ådnatun
 • Fletta rund korg i bast. Spor etter tidligare hank på innsida av korgen.
  Photo: Ådnatun

Korg

Fletta rund korg i bast. Spor etter tidligare hank på innsida av korgen.

Share to