• Mangletre uten rull. Skåren i to stykker. Ein ring er hengsla på hestens bakbein. Brett rektangulært og handtak som ein hest. MISM 1853, med bord på oppsida og nedsida skåren inn i mangletreets forside. På buen i enden av brettet er det rissa inn tre sirklar som går inn i kvarandre. Linjer på langsidane er rissa inn. Truleg trulovingsgåve. Mitspist. Stykke knekt av på buen.
  Photo: Ådnatun
 • Mangletre uten rull. Skåren i to stykker. Ein ring er hengsla på hestens bakbein. Brett rektangulært og handtak som ein hest. MISM 1853, med bord på oppsida og nedsida skåren inn i mangletreets forside. På buen i enden av brettet er det rissa inn tre sirklar som går inn i kvarandre. Linjer på langsidane er rissa inn. Truleg trulovingsgåve. Mitspist. Stykke knekt av på buen.
  Photo: Ådnatun
 • Mangletre uten rull. Skåren i to stykker. Ein ring er hengsla på hestens bakbein. Brett rektangulært og handtak som ein hest. MISM 1853, med bord på oppsida og nedsida skåren inn i mangletreets forside. På buen i enden av brettet er det rissa inn tre sirklar som går inn i kvarandre. Linjer på langsidane er rissa inn. Truleg trulovingsgåve. Mitspist. Stykke knekt av på buen.
  Photo: Ådnatun

Mangletre

Share to