• Kakeformen er skåren i eit stykke. Det er eit hol i skaftet. Formen er flat, bladet er rundt og smalnar mot festet. Er i brukeleg stand, men har nokre sprekkar i munningsranden. På skaftet mellom holet og festet er det rissa inn eit dobbeltkross. Rundt kanten er det ein bord som er laga av V-er, denne er slitt og ikkje lett å få auge på. Enden av skaftet er tredelt med eit rett stykke i midten og på kvar side av ein halvsirkel.
    Photo: Ådnatun
  • Kakeformen er skåren i eit stykke. Det er eit hol i skaftet. Formen er flat, bladet er rundt og smalnar mot festet. Er i brukeleg stand, men har nokre sprekkar i munningsranden. På skaftet mellom holet og festet er det rissa inn eit dobbeltkross. Rundt kanten er det ein bord som er laga av V-er, denne er slitt og ikkje lett å få auge på. Enden av skaftet er tredelt med eit rett stykke i midten og på kvar side av ein halvsirkel.
    Photo: Ådnatun
  • Kakeformen er skåren i eit stykke. Det er eit hol i skaftet. Formen er flat, bladet er rundt og smalnar mot festet. Er i brukeleg stand, men har nokre sprekkar i munningsranden. På skaftet mellom holet og festet er det rissa inn eit dobbeltkross. Rundt kanten er det ein bord som er laga av V-er, denne er slitt og ikkje lett å få auge på. Enden av skaftet er tredelt med eit rett stykke i midten og på kvar side av ein halvsirkel.
    Photo: Ådnatun

Kakeform

Share to