• Mjølkebøtte lagga av 7 stavar og haldt saman av 5 vidjeband. Vidjebanda er av nyare tid. Det er to hol i karet. Mogleg etter tidligare bæreanordning. Det eine holet er tetta igjen i ettertid med treplugg. Nokre hakk i karet på topp og botn. Den eine staven er av nyare dato.
  Photo: Ådnatun
 • Mjølkebøtte lagga av 7 stavar og haldt saman av 5 vidjeband. Vidjebanda er av nyare tid. Det er to hol i karet. Mogleg etter tidligare bæreanordning. Det eine holet er tetta igjen i ettertid med treplugg. Nokre hakk i karet på topp og botn. Den eine staven er av nyare dato.
  Photo: Ådnatun
 • Mjølkebøtte lagga av 7 stavar og haldt saman av 5 vidjeband. Vidjebanda er av nyare tid. Det er to hol i karet. Mogleg etter tidligare bæreanordning. Det eine holet er tetta igjen i ettertid med treplugg. Nokre hakk i karet på topp og botn. Den eine staven er av nyare dato.
  Photo: Ådnatun
 • Mjølkebøtte lagga av 7 stavar og haldt saman av 5 vidjeband. Vidjebanda er av nyare tid. Det er to hol i karet. Mogleg etter tidligare bæreanordning. Det eine holet er tetta igjen i ettertid med treplugg. Nokre hakk i karet på topp og botn. Den eine staven er av nyare dato.
  Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to