• Lagga kar haldt saman av tre eineband stifta til karet med tre og metall stiftar. Bandane er kilt inn i kvarandre. Halvsirkelforma sviornamentikk på lok og kar. På kvar halvsirkel er det ei abstrakt blome. S-forma ornamentikk på karet. Øyra har firedelt utskåren topp. Kvart øyre har eit hol for å feste loket. Det eine holet er gjennomgåande. Handtaket på loket har form av to hester. Abstrakte blomeornamenter også på handtaket. Handtaket er felt inn i loket. I god stand
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar haldt saman av tre eineband stifta til karet med tre og metall stiftar. Bandane er kilt inn i kvarandre. Halvsirkelforma sviornamentikk på lok og kar. På kvar halvsirkel er det ei abstrakt blome. S-forma ornamentikk på karet. Øyra har firedelt utskåren topp. Kvart øyre har eit hol for å feste loket. Det eine holet er gjennomgåande. Handtaket på loket har form av to hester. Abstrakte blomeornamenter også på handtaket. Handtaket er felt inn i loket. I god stand
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar haldt saman av tre eineband stifta til karet med tre og metall stiftar. Bandane er kilt inn i kvarandre. Halvsirkelforma sviornamentikk på lok og kar. På kvar halvsirkel er det ei abstrakt blome. S-forma ornamentikk på karet. Øyra har firedelt utskåren topp. Kvart øyre har eit hol for å feste loket. Det eine holet er gjennomgåande. Handtaket på loket har form av to hester. Abstrakte blomeornamenter også på handtaket. Handtaket er felt inn i loket. I god stand
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar haldt saman av tre eineband stifta til karet med tre og metall stiftar. Bandane er kilt inn i kvarandre. Halvsirkelforma sviornamentikk på lok og kar. På kvar halvsirkel er det ei abstrakt blome. S-forma ornamentikk på karet. Øyra har firedelt utskåren topp. Kvart øyre har eit hol for å feste loket. Det eine holet er gjennomgåande. Handtaket på loket har form av to hester. Abstrakte blomeornamenter også på handtaket. Handtaket er felt inn i loket. I god stand
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar haldt saman av tre eineband stifta til karet med tre og metall stiftar. Bandane er kilt inn i kvarandre. Halvsirkelforma sviornamentikk på lok og kar. På kvar halvsirkel er det ei abstrakt blome. S-forma ornamentikk på karet. Øyra har firedelt utskåren topp. Kvart øyre har eit hol for å feste loket. Det eine holet er gjennomgåande. Handtaket på loket har form av to hester. Abstrakte blomeornamenter også på handtaket. Handtaket er felt inn i loket. I god stand
  Photo: Ådnatun
 • Lagga kar haldt saman av tre eineband stifta til karet med tre og metall stiftar. Bandane er kilt inn i kvarandre. Halvsirkelforma sviornamentikk på lok og kar. På kvar halvsirkel er det ei abstrakt blome. S-forma ornamentikk på karet. Øyra har firedelt utskåren topp. Kvart øyre har eit hol for å feste loket. Det eine holet er gjennomgåande. Handtaket på loket har form av to hester. Abstrakte blomeornamenter også på handtaket. Handtaket er felt inn i loket. I god stand
  Photo: Ådnatun

Ambar

Share to