• Norsk skipsflagg frå den andre verdskrigen, som vart gjeve i gåve til diktaren Henrik Rytter frå offiserar og mannskap på korvetten H.Nor MS "Rose". Marineskipet "Rose" forliste 26. oktober 1944 etter ein kollisjon med den britiske fregatten Manners. (1) Henrik Rytter var i tysk fangenskap under krigen. 

I den innramma følgjeteksten står det følgjande: "Dette er eit sokalla KAMPFLAGG frå korvetten KNM's "ROSE" som under krigen 1940-1945 var med å lose forsynings-konvoiar i Nordsjøen og Atlanteren. Under eit slikt tokt frå England til New Foundland var Olav Rytter med på reportasje for NRK i London. Nestkommanderande ombord, løytnant Nielsen, kom då med flagget og bad han overlevere det som gåve til far sin, Henrik Rytter, som Nielsen hadde høyrt halde foredrag ein gong i sin ungdom. - Soleis kom flagget til "Rytterhaugen" og Ustedalen, her det no skal bli verande. - 

Den Kgl. Norske Marine hadde fleire slike armerte korvettar i konvoi-fart, og alle hadde blomsternavn, "Rose", "Acantus", "Potentilla" og fleire. Nokre gjekk ned i kamp mot dei tyske ubåtane i Nordsjøen og Atlanteren. Men dei gjorde det nok ogso vanskeleg for fienden sin. Når ein av dei hadde gjort det av med ein tysk ubåt, vart flagget ombord firt ned og teke vare på. -

Eit slikt "kampflagg" er soleis dette flagget, storm-slete og oljeflekkete, men enno friskt i fargane.

Kjelde:
https://www.sjohistorie.no/no/skip/24393/ (Lesedato: 08.12.2020)
    Photo: Nynorsk kultursentrum (Opphavsrett)
  • Norsk skipsflagg frå den andre verdskrigen, som vart gjeve i gåve til diktaren Henrik Rytter frå offiserar og mannskap på korvetten H.Nor MS "Rose". Marineskipet "Rose" forliste 26. oktober 1944 etter ein kollisjon med den britiske fregatten Manners. (1) Henrik Rytter var i tysk fangenskap under krigen. 

I den innramma følgjeteksten står det følgjande: "Dette er eit sokalla KAMPFLAGG frå korvetten KNM's "ROSE" som under krigen 1940-1945 var med å lose forsynings-konvoiar i Nordsjøen og Atlanteren. Under eit slikt tokt frå England til New Foundland var Olav Rytter med på reportasje for NRK i London. Nestkommanderande ombord, løytnant Nielsen, kom då med flagget og bad han overlevere det som gåve til far sin, Henrik Rytter, som Nielsen hadde høyrt halde foredrag ein gong i sin ungdom. - Soleis kom flagget til "Rytterhaugen" og Ustedalen, her det no skal bli verande. - 

Den Kgl. Norske Marine hadde fleire slike armerte korvettar i konvoi-fart, og alle hadde blomsternavn, "Rose", "Acantus", "Potentilla" og fleire. Nokre gjekk ned i kamp mot dei tyske ubåtane i Nordsjøen og Atlanteren. Men dei gjorde det nok ogso vanskeleg for fienden sin. Når ein av dei hadde gjort det av med ein tysk ubåt, vart flagget ombord firt ned og teke vare på. -

Eit slikt "kampflagg" er soleis dette flagget, storm-slete og oljeflekkete, men enno friskt i fargane.

Kjelde:
https://www.sjohistorie.no/no/skip/24393/ (Lesedato: 08.12.2020)
    Photo: Nynorsk kultursentrum (Opphavsrett)

Flagg

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to