• Mjølkebøtte lagga av 9 stavar og haldt saman av 4 vidjeband. Denne bøtta har truleg vore brukt til å bere melk i. Det er merke etter bereanordningen i sjølve karet. Dei fire hola er tetta igjen i ettertid med trepluggar, og det er nye vidjeband på. I botn av bøtta er det eit hol med ein propp av ny dato. Det er merker av metallband på bøtta. I god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Mjølkebøtte lagga av 9 stavar og haldt saman av 4 vidjeband. Denne bøtta har truleg vore brukt til å bere melk i. Det er merke etter bereanordningen i sjølve karet. Dei fire hola er tetta igjen i ettertid med trepluggar, og det er nye vidjeband på. I botn av bøtta er det eit hol med ein propp av ny dato. Det er merker av metallband på bøtta. I god stand.
    Photo: Ådnatun
  • Mjølkebøtte lagga av 9 stavar og haldt saman av 4 vidjeband. Denne bøtta har truleg vore brukt til å bere melk i. Det er merke etter bereanordningen i sjølve karet. Dei fire hola er tetta igjen i ettertid med trepluggar, og det er nye vidjeband på. I botn av bøtta er det eit hol med ein propp av ny dato. Det er merker av metallband på bøtta. I god stand.
    Photo: Ådnatun

Bøtte

Share to