• Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum
 • Kolbe og skjefte er av bjørk. Skjefte under hele løpet. Spor for ladestokk under skjeftet. En messinghylse sitter i dette sporet. Flere sprekker i skjeftet. Flere store trebiter også falt av. Tre messingbeslag holder skjeftet sammen. Ett av disse er temmelig provisorisk. Skjefet endel skadet. Løpet holdes på plass i skjeftet med provisoriske nagler, som nå mangler. Løpet har sirkulært tverran., tynnere forover. Forsterkning rundt munning. Oppå løpet foran, siktekorn av messing, og oppå løpet bak, et flott utformet siktespor med beslag, alt av messing. På høyre side bak på løpet sitter tappen som geværhanen slår over. Ett flatt forlengelsesbeslag fra løpet nedover kolbehalsens rygg. En skrue (opprinnelig to skruer, men en mangler) holder løpet på plass ved hjelp av dette forlengelsesbeslaget. På høyre side av riflen, ved løpets bakende, en geværlås (perkusjonslås). Den eneste ytre delen er hanen. Låsen virker i orden. På låseblikket inngravert to liggende hjortedyr. Messingbeslag på motsatt side av låsen på geværet. Avtrekker under riflen. Avtrekkerbøylen borte, kun det forreste messingfestebeslaget sitter fremdeles. På høyre side av avtrekkeren, et langt rektangulært, provisorisk festebeslag av jern. Kolbekappe av messing, festet med tre skruer, går litt forover kolberyggen. På kolbekappen er amatørmessig inngravert navnet "Sundt" og datoen "25/6-52". Preparert
  Photo: Valdres Folkemuseum

Rifle

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to