• Skeiser av tre med jarn som er sett inn i eit spor under. Det er bora fem hol gjennom kvar av skeisene og tau er trekt gjennom desse for å binda skeisene til sko. Skeisene kan vera laga til ulik tid fordi den eine sålen i tre er meir sliten enn den andre, og hola er litt ulikt laga. Jernet er òg festa litt ulikt på dei to skeisene. På den eldste skeisa har jarnet haker på kva side som kjem opp og ligg bøydd oppå tresålen. Denne skeisa har lerbitar ved hælen som er festa med små trepluggar. Skeisene er bundne saman med tau.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun
  • Skeiser av tre med jarn som er sett inn i eit spor under. Det er bora fem hol gjennom kvar av skeisene og tau er trekt gjennom desse for å binda skeisene til sko. Skeisene kan vera laga til ulik tid fordi den eine sålen i tre er meir sliten enn den andre, og hola er litt ulikt laga. Jernet er òg festa litt ulikt på dei to skeisene. På den eldste skeisa har jarnet haker på kva side som kjem opp og ligg bøydd oppå tresålen. Denne skeisa har lerbitar ved hælen som er festa med små trepluggar. Skeisene er bundne saman med tau.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun

Skeiser

Share to