• Ulleberg ved Larvik.

Lunden kloster er et katolsk kloster på Brobekk ved Linderud i Groruddalen i Oslo. Klosteret er et kvinnekloster og søstrene der er kontemplative dominikanerinner. Søsterkommuniteten har sitt utspring i et dominikanerinnekloster i Lourdes i Frankrike og ble grunnlagt av søstre derfra i 1951. 7. juni 1959 ble klosteret selvstendig (autonomt) fra moderklosteret. Selve klosterbygningene ble fullført i 1966 etter tegninger av arkitektene Gunnar og Sven Bjerke. Lunden gård ble kjøpt for private midler og gitt til klosterformål allerede før andre verdenskrig av Marie Knudtzon, men etableringen av klosteret ble forsinket av krigen. Søstrene ved Lunden kloster tilhører dominikanerordenens kontemplative gren (moniales) og står tilsluttet Fé;dé;ration Notre Dame des Prêcheurs som er en sammenslutning av tilsvarende klostre i Frankrike, Sveits og Norge. Pr. 2009 består kommuniteten av ni søstre fra Frankrike, Italia, Norge, Polen og Tyskland. Klosterets priorinne i flere perioder, senest fra fra 31. mars 2007, sr. Anne-Lise Strøm ble i 2008 tildelt Norske kirkeakademiers brobyggerpris.
Fra Normøre museum sin fotosamling, 
Marie Knudtzon (1879-1966) var siste direkte etterkommer etter storkonsulen Nicolay H. Knudtzon III i Kristiansund. Hennes foreldre var  NHKs bror Harald og NHKs datter Anna Knudtzon. Se Odd Williamsens bok om Knudtzon. Marie grunnla Lunden kloster (Øvre Lunden 5, 0598 Oslo) i 1951. Hennes fotosamling ble i 2010 overført til Nordmøre museum. Det eldste bildet er en daguerrotypi fra 1855. Etter storkonsulens hustru Carolines død i 1935 ble bolighusets inventar dels solgt og noe gikk i arv. NHKs datterdatter (og samtidig niese) Marie Knudtzon hentet et lastebillass med ";kostbarheter"; som seinere ble solgt i Oslo, for sammen med pengene for salget av Ulleberg gods i Larvik å finansiere Lunden katolske kloster. Deler av møblement og gjenstander unngikk på denne måten å bli ødelagt under bybrannen i 1940. Marie var et kreativt følelsesmenneske. Hun prøvde alt, fra sosietetsliv i Stockholm til usle kår i klostercella. Hun ga bort alt hun hadde, men ble lurt av svindlere ved salget av Ulleberg. Marie var opptatt av rasehunder. Hun var treskjærer, og har dekorert både Lunden kloster og St.Olavs katolske kapell på Stiklestad.   Fra Nordmøre museums fotosamling.

Fotosamlingen etter Marie Knudtzon består av ca. 350 bilder under lokalt nr KMb-2010-011.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum
  • Ulleberg ved Larvik.

Lunden kloster er et katolsk kloster på Brobekk ved Linderud i Groruddalen i Oslo. Klosteret er et kvinnekloster og søstrene der er kontemplative dominikanerinner. Søsterkommuniteten har sitt utspring i et dominikanerinnekloster i Lourdes i Frankrike og ble grunnlagt av søstre derfra i 1951. 7. juni 1959 ble klosteret selvstendig (autonomt) fra moderklosteret. Selve klosterbygningene ble fullført i 1966 etter tegninger av arkitektene Gunnar og Sven Bjerke. Lunden gård ble kjøpt for private midler og gitt til klosterformål allerede før andre verdenskrig av Marie Knudtzon, men etableringen av klosteret ble forsinket av krigen. Søstrene ved Lunden kloster tilhører dominikanerordenens kontemplative gren (moniales) og står tilsluttet Fé;dé;ration Notre Dame des Prêcheurs som er en sammenslutning av tilsvarende klostre i Frankrike, Sveits og Norge. Pr. 2009 består kommuniteten av ni søstre fra Frankrike, Italia, Norge, Polen og Tyskland. Klosterets priorinne i flere perioder, senest fra fra 31. mars 2007, sr. Anne-Lise Strøm ble i 2008 tildelt Norske kirkeakademiers brobyggerpris.
Fra Normøre museum sin fotosamling, 
Marie Knudtzon (1879-1966) var siste direkte etterkommer etter storkonsulen Nicolay H. Knudtzon III i Kristiansund. Hennes foreldre var  NHKs bror Harald og NHKs datter Anna Knudtzon. Se Odd Williamsens bok om Knudtzon. Marie grunnla Lunden kloster (Øvre Lunden 5, 0598 Oslo) i 1951. Hennes fotosamling ble i 2010 overført til Nordmøre museum. Det eldste bildet er en daguerrotypi fra 1855. Etter storkonsulens hustru Carolines død i 1935 ble bolighusets inventar dels solgt og noe gikk i arv. NHKs datterdatter (og samtidig niese) Marie Knudtzon hentet et lastebillass med ";kostbarheter"; som seinere ble solgt i Oslo, for sammen med pengene for salget av Ulleberg gods i Larvik å finansiere Lunden katolske kloster. Deler av møblement og gjenstander unngikk på denne måten å bli ødelagt under bybrannen i 1940. Marie var et kreativt følelsesmenneske. Hun prøvde alt, fra sosietetsliv i Stockholm til usle kår i klostercella. Hun ga bort alt hun hadde, men ble lurt av svindlere ved salget av Ulleberg. Marie var opptatt av rasehunder. Hun var treskjærer, og har dekorert både Lunden kloster og St.Olavs katolske kapell på Stiklestad.   Fra Nordmøre museums fotosamling.

Fotosamlingen etter Marie Knudtzon består av ca. 350 bilder under lokalt nr KMb-2010-011.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Ulleberg ved Larvik. Lunden kloster er et katolsk kloster på Brobekk ved Linderud i Groruddalen i Oslo. Klosteret er et kvinnekloster og søstrene der er kontemplative dominikaneri...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to