• På bildet ser vi fra interiøret i Grip stavkirke.  Her ser vi fra benkradene på hver side, med alterringen, altertavlen samt altret med den hvite alterduken, lysestaker og krusifiks. Når det kommer til den sengotiske altertavlen med gotisk fletteverk og renessanse-rundbuer, ser en disse figurene fra venstre til høyre, utført i tre: 1.) Sankt Olav med rikseple i venstre og øksen i høyre hånd, som tråkker på en syndens figur, en drageaktig skikkelse, med menneskehode dekket av en turban (arketypen "tyrkeren"). 2) Jomfru Maria med barnet på armen. 3.) St. Margaretha (på Grip kalt "Maret") - en ung kvinne med to lange fletter i buer. Et hunde- eller ulvehode stikker frem foran føttene hennes. Til venstre finner vi inngangen til sakristiet.

Litteratur: Tone M Olstad: Alterskapet i Grip stavkirke, NIKU Rapport 5, 2003. Jostein Iversen: Grip, 1998. Samt www. stavkirker.org. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger. variant
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

På bildet ser vi fra interiøret i Grip stavkirke. Her ser vi fra benkradene på hver side, med alterringen, altertavlen samt altret med den hvite alterduken, lysestaker og krusifik...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to