• På bildet ser vi altret i Grip Kirke, med den hvite alterduken, lysestaker og krusifiks. Øverste del av av den sengotiske altertavlen med gotisk fletteverk og renessanse rundbuer er utydelige. En ser disse figurene fra venstre til høyre, utført i tre: 1.) Sankt Olav med rikseple i venstre og øksen i høyre hånd, som tråkker på en syndens figur, en drageaktig skikkelse, med menneskehode dekket av en turban (arketypen ";tyrkeren";). 2) Jomfru Maria med barnet på armen. 3.) St. Margaretha (på Grip kalt ";Maret";) - en ung kvinne med to lange fletter i buer. Et hunde- eller ulvehode stikker frem foran føttene hennes. Til venstre ser vi inngangen til sakristiet, til høyre skimter vi litt av veggmaleriet ";Abrahams offer";, med Abraham kledt i renessansedrakt, med engler over, samt med litt av Isaak til høyre for ham. BIldet er datert august(?) 1947. Litteratur: Tone M Olstad: Alterskapet i Grip stavkirke, NIKU Rapport 5, 2003. Jostein Iversen: Grip, 1998. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum
  • På bildet ser vi altret i Grip Kirke, med den hvite alterduken, lysestaker og krusifiks. Øverste del av av den sengotiske altertavlen med gotisk fletteverk og renessanse rundbuer er utydelige. En ser disse figurene fra venstre til høyre, utført i tre: 1.) Sankt Olav med rikseple i venstre og øksen i høyre hånd, som tråkker på en syndens figur, en drageaktig skikkelse, med menneskehode dekket av en turban (arketypen ";tyrkeren";). 2) Jomfru Maria med barnet på armen. 3.) St. Margaretha (på Grip kalt ";Maret";) - en ung kvinne med to lange fletter i buer. Et hunde- eller ulvehode stikker frem foran føttene hennes. Til venstre ser vi inngangen til sakristiet, til høyre skimter vi litt av veggmaleriet ";Abrahams offer";, med Abraham kledt i renessansedrakt, med engler over, samt med litt av Isaak til høyre for ham. BIldet er datert august(?) 1947. Litteratur: Tone M Olstad: Alterskapet i Grip stavkirke, NIKU Rapport 5, 2003. Jostein Iversen: Grip, 1998. Fra Nordmøre Museums fotosamlinger.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

På bildet ser vi altret i Grip Kirke, med den hvite alterduken, lysestaker og krusifiks. Øverste del av av den sengotiske altertavlen med gotisk fletteverk og renessanse rundbuer e...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to