• Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank og fru Caroline Knudtzon. Ført i protokoll av overlærer Wilhelm Lund. Foto hovedsakelig utført av fotograf Ole Olsen Ranheimsæter dersom ikke noe annet er anført. Tegninger utført av billedhugger J. Johnsen og Ole Ranheimsæter. DKL - er en forløper for Nordmøre Historielag, i tett samarbeid med Kristiansunds museum. Nr. 133 Dør fra gangen i 2 etage av firmaet Chr. Johnsens vaanegaard, matr 31 i Vaagen, Kirkelandet. Nævnte gang er beliggende ret over den gang som er omtalt ovenfor under nr. 132. Døren fører ned til en mindre gang (kakeloftet). Det omgivende listverk er knækket. Hurderne har barokfyllinger. Disse synes ikke at været skaaret i et med den omgivende ramme, men at være feldt sammen med denne. I fyllingerne er masse blomsterdekorationer. Ifølge meddelelser fra fotograf O. Ranheimsæter er disse dekorationer malet i 1887 eller 1888 av dekorationsmaler Ole Ranheimsæter. Fotogr. for D. K. L. 1912 Fra Nordmøre Museum sin fotosamling.
    Photo: Stiftelsen Nordmøre Museum

Katalog over bilder av eldre gateparti, bygninger og bygningsdetaljer i Kristiansund. Bildene er bekostet av Det Kulturhistoriske Lag (DKL)og med bidrag av Kristiansund Sparebank o...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to