• Fra slusekammeret i Strømsfoss sluse i Aremark i Østfold.  Fotografiet er tatt høsten 1982, som var den siste sesongen med tømmerfløting i Haldenvassdraget.  Vi ser fra øvre sluseport mot slusekammeret, som var sprengt ned i berget.  Langs de loddrette sideveggene hadde man plassert pælerekker som bar arbeidsplattformene på begge sider.  På de samme pælerekkene var det dessuten spikret glatte bordevegger, som skulle hindre at slusingsgodset hektet seg fast i ujevne bergflater eller pæler.  Da dette fotografiet ble tatt fosset det kvitskummende vann fra lukene i ovenforliggende sluseport gjennom slusekammeret.  Dette ble gjort for å «spyle» forrige slusevending, fire sammenlenkede tømmerbunter, ned i underkanalen.  Der ble flere slike slusevendinger bundet sammen i lengre lenker, som etter hvert skulle samles i større slep og bukseres videre nedover i vassdraget.

En liten historikk om tømmerfløting og kanaliseringsarbeid i Haldenvassdraget finnes under fanen «Opplysninger».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Fra slusekammeret i Strømsfoss sluse i Aremark i Østfold. Fotografiet er tatt høsten 1982, som var den siste sesongen med tømmerfløting i Haldenvassdraget. Vi

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to