• Uhell ved omlasting fra jernbanevogn til lastebil A-47240
    Photo: Ukjent / Norsk jernbanemuseum

Uhell ved omlasting fra jernbanevogn til lastebil A-47240

1 comment

  • Mercedes-Benz diesel fra sent 30-tall eller krigsårene. I bakgrunnen snuten av en Chevrolet lastebil 1946-47-modell.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to