• Nielsenverkstedet og Karl Hanssens verksted, med fartøyer i forgrunnen og Holstgården i bakgrunnen.
    Photo: John Berthung/Harstad Tidende / Sør-Troms Museum
    (Copyright)

Nielsenverkstedet og Karl Hanssens verksted, med fartøyer i forgrunnen og Holstgården i bakgrunnen.

4 comments

  • Karl Hanssens verksted ble først kjøp av Erling Sommer Johansen, men samme år ble det videresolgt til min far Hans Sommer, bror til Erling. Det er riktig at min far solgte det i 1970 til ESN.

  • Til høyre i bildet sees et oppsynsfartøy av Nordkapp-klassen (bygget i 1937).

  • Takk for opplysningene, registreringen er oppdatert.

  • Takk for opplysningen, registreringen er oppdatert.

Leave a comment or send an inquiry

Share to