• Postkort med motiv av Austlid pensjonat.
    Photo: Sivert Aarflot-museet

Austli Pensionat og Turisthotel. Østre Gausdal

Kortet er adressert til Per Riste datert 3 juni 1927, fra dattera Aaslaug Austlid.

Share to