Portrett av Richard Christensen Furuholmen, bestyrer ved Furuhomen lense fra 1874, fra 18845 bestyrer ved Hvidsten lense, flyttet da til Hannestad i Tune, ordfører i Tune 1888-95,...

1 comment

 • "Motiv: Richard Christensen Furuholmen var utvilsomt en begavet mann. Han var først lensebestyrer ved Furuholmen, og senere fikk han samme funksjonen ved Hvitsten lense. Han var også ordfører i Varteig, og da han flyttet til Hannestad ble han like godt ordfører i Tune. Dessuten satt han også en to års-periode på Stortinget. Han ble i 1895 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

  Richard var født 15. januar i 1840 som eldste sønn av Ellen Gurine Amundsdatter og Christen Rasmussen Furuholmen. Den formelle utdannelsen hans ble begrenset. Han vokste opp i omgangsskolens tid, men på Furuholmen hadde man også egen huslærer. Dessuten ble det ett år ved realskolen i Sarpsborg.

  Dette var den teoretiske ballasten da han fra 1860 ble assistent for faren, som var bestyrer for tømmerlensa som lå ved Furuholmen. Han ble selv lensebestyrer i 1874, og tok over gården Søndre Furuholmen etter foreldrene i 1881. I 1885 flyttet han imidlertid til Hannestad i Tune, da han ble fløtningsinspektør ved Hvidsten lense i Borge.

  Han var blitt valgt til ordfører i Varteig i 1880, og satt i den funksjonen fram til han flyttet. Han må ha gjort seg sterkt bemerket i Tune, for allerede i 1888 ble han ordfører der. Det var et verv han bekledde fram til 1895. Fra 1886 var han også direktør i Tune Sparebank, og i årene 1889-1891 var han en av Smaalenenes amts representanter på Stortinget. Han ble valgt inn for Høyre, og satt blant annet i Stortingets tollkomité.

  Det var likevel innenfor fløtningen han gjorde seg mest bemerket. Det var han som sto for byggingen av tømmerrenna ved Sarpsfossen, som gjorde at tømmeret kunne gå forbi fossen og ut i elva nedenfor. Renna sto ferdig i 1888, og gjorde tjenesten fram til Eidet-tunnelen var ferdig i 1908.

  Det var også i Richard Christensen Furuholmens tid at teknologien for alvor fikk innpass i fløtningen. Blant annet ble soppemaskinen utviklet, slik at tømmeret maskinelt kunne bindes i store bunter. Han var konsulent for fløtningsvesenet i flere elver i Nord-Sverige, og ved en utstilling i Stockholm ble han premiert med sølvmedalje for fløtningsverket.

  Richard Christensen Furuholmen giftet seg i 1860 med Oleane Gøthesdatter Røstad (1835-1913) fra Skjeberg. De fikk seks barn, hvorav eldstemann Gunerius etterfulgte faren som lensebestyrer både ved Furuholmen og Hvitsten. Gunerius Furuholmen var også i likhet med sin far og farfar ordfører i Varteig, og som sin far også stortingsmann.

  Foruten Gunerius (født i 1861), fikk Oleane og Richard barna Kristine Emilie (1863), Gunda Elise (1865, døde samme året), Elise (1867), Kristian (1870) og Gotfred (1873).

  Richard Christensen Furuholmen døde 8. juli i 1899 og ble gravlagt i Tune.

  Sted: Hannestad.

  År: 1895.

  Fotograf: Axel Leverin, Fredrikstad/Halden.

  Eier: Varteig Historielags Fotosamling.

  Bildenummer: VHF.2016-00261."

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to