Fra sverd til stridsvogn

Photo: Curt, Emir / Glomdalsmuseet

Fra sverd til stridsvogn – Hedmarks militære historie gjennom 1000 år.

Glomdalsmuseets militærhistoriske utstilling gir en historisk oversikt over militærhistorien og krigshistorien i Hedmark. Hovedfokus er på etableringen av hæren i 1628 og fram til i dag.

121 related items

Share to