Photo: Bodø fengsel / Kunst i offentlige rom

Bodø fengsel, avdeling Fauske

19 objects

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Uten tittel [Fotografi]

1 av 19 innrammede fotografier.

Midt i et boligområde, i gangavstand fra Fauske sentrum, ligger Bodø fengsels avdeling for åpen soning. På sett og vis er det lite ved dette bygget som minner om et fengsel, snarere mer som et hybelhus – her er sikkerhetsnivået vesentlig lavere enn ved ordinære soningsanstalter. De innsatte som har søkt seg hit har allerede tilbakelagt en del av straffen sin, og for mange nærmer tida for prøveløslatelse seg. Det daglige livet ved fengselet er derfor i stor grad basert på tillit mellom de innsatte og de ansatte, og på at hverdagen skal fungere som en slags overgang til det forestående livet utenfor murene. Flere av de innsatte har for eksempel arbeid utenfor fengselet, og det legges også stor vekt på organiserte utflukter til fjell- og friluftsliv i områdene rundt fengselet.

De 19 fotografiene av Halvard Kjærvik (NO), som er kjøpt inn til fellesområdene på Fauske fengsel, viser alle hvert sitt objekt, fotografert i vakker, nordnorsk kveldssol. Objektene er eierløse og forlatte, ting som de fleste ville ansett som søppel. Hver av dem har sin egen, skjulte fortelling – som for eksempel en halvt oppbrent lekebåt i blå plastikk, eller et fuglekadaver med utspredte vinger. Noen av dem har reist langt; en rød, gammel havnekasse stammer fra Puerto de la Coruña i Spania. Objektene er samlet av Kjærvik, som har atelier i Nykvåg, og som har holdt på med dette prosjektet gjennom mange år. Serien hans ble blant annet vist på Lofoten International Art Festival i 2001.

En rød tråd i Kjærviks kunstnerskap er nettopp å se etter skjønnheten i det andre forkaster. Kjærvik er ikke opptatt av det storslagne eller glamorøse, men tiltrekkes heller av det nære og hverdagslige. Parallellen til situasjonen i fengselet er ikke vanskelig å få øye på: På sett og vis er de innsatte tilsidesatt fra samfunnet, og selv om soningen er en straff, gir den også håp om nye muligheter.

Etter ønske fra fengselet er også et av institusjonens egne fotografier blitt forstørret og montert. Bildet viser innsatte og ansatte, stående på rekke, med ryggen mot kamera, på toppen av fjellet Suliskongen. Bildet viser til det sosiale arbeidet ved fengselet, og er et viktig bidrag i denne sammenhengen.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to