Photo: Burny Iversen / Kunst i offentlige rom

Glomdalsmuseet

Utvalget hadde en samtalepartner fra hver av taternes to organisasjoner i prosessen, TL (Taternes landsforening) og LOR (Landsorganisasjonen for romanifolket). Utvalget ønsket å invitere kunstnere generelt og kunstnere med tilknytning til taterkultur spesielt. Etter at et utvalg av aktuelle kunstnere hadde sendt in presentasjon av deres kunstnerskap, ble fire invitert til idékonkurranse. En kunstner fra taternes egne rekker og med tilknytning til TL og LOR ble invitert direkte. I valget av utførende kunstner ble det lagt stor vekt på forståelse av taternes kultur og historie, samt evne til kommunikasjon.

Fra idékonkurransen fikk Unni Finnsdatter Johnsen oppdrag. Hun har laget flere arbeider utvendig på utstillingspaviljongens vegger, der teknikk og motiv er knyttet til taternes egne tradisjoner. Utsmykkingen består av fire motiver som er festet til det mørkt oljebeisede trepanelet. Det første over inngangen – som en vignett for hele museet – er en skildring av Glomma i Elverum. Taternes mannskultur og kvinnekultur er symbolisert med henholdsvis tre mannshøye knivskaft og den kvinnelige med sølje og trådkurv. Det fjerde og siste motivet er kloden og veien som er plassert på utstillingspaviljongens tak – med referanser til taternes reiser.

Jonne Borge, foreslått av TL og LOR, har laget en utsmykking i to deler ved navn «Latjo drom» som på romanisparåket betyr «fin vei» eller «god tur». Utsmykkingens hensikt er å formidle taternes liv og historie, og består av en utvendig skulptur og en innvendig inskripsjon i gulvet. Skulpturen har fire stiliserte hjul som er festet øverst på en abstrakt konstruksjon. Her kan man ane et telt eller et bål. Hjulene symboliserer de fire verdenshjørner og taternes fundament i form av et kors som viser til deres religiøsitet. I den innvendige utsmykkingen har kunstneren bedt en gammel kvinne skrive uttrykket «Latjo drom». Uttrykket er deretter laserskåret i stål og nedfelt i gulvet. Håndskriftens ustødighet symboliserer taternes mangelfulle skolegang, samtidig som den sjenerøst inviterer oss inn i taternes kultur og historie. Det er i ettertid blitt bestemt at hele utstillingskonseptet skal hete «Latjo drom».

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to