Photo: Kittilsen, Andrea Lykken / Kunst i offentlige rom

Statped midt Heimdal

Statped midt yter spesialpedagogiske tenester til opplæringssektoren i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og har lokale i Heimdal i Sør-Trøndelag. Senteret har fagavdelingar for høyrsel, syn, språk og tale, EHV («ervervet hjerneskade») og samansette lærevanskar. Det finst også ei eiga avdeling for utvikling av læringsressursar og teknologi. Målet er at barn, unge og vaksne med særskilde opplæringsbehov skal kunne ta aktivt del i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to