Photo: KORO / Kunst i offentlige rom

Still life

Still life er en frysning av et fraflyttet gjenreisnings hus som ligger langs riksvei 94 mellom Hammerfest og Alta, i Hanselv, Kvalsund kommune.

Huset har blitt fryst inn i is og vil smelte frem i løpet av våren. Still life vitner om levd liv; om folks bosetting og fraflytting. Still life berører også forhold mellom norske og samiske befolkningsgrupper, og den over hundre år gamle fornorskingspolitikken med tvungen integrering og internering hånd i hånd med utfrysning av mennesker og språk. Dette huset ble gjenreist for en sjøsamisk familie.

Gjennom å fryse huset trekker Still life frem historier som fortsatt lever videre, og som noen kjenner godt, andre ikke. Still life betyr ”stille liv”, og er en kjent sjanger innenfor maleriet som gjengir objekter i ro. Prosjektet er en frysning av et øyeblikk, et hjem, en stemning, en følelse, som vitner om folks bosetting, og fraflytting, og om levd liv. Still life berører motsetninger mellom sjøsamiske og reindriftssamiske grupper, mellom norske og samiske befolkningsgrupper, og fornorskingspolitikken.

Når Still life er plassert i Kvalsund, åpner dette opp for en rekke spørsmål utover fraflyttingsproblematikk generelt. Kunstprosjektet vekker til live sosialt og politisk konfliktstoff som går langt tilbake og strekker seg inn i vår egen tid: brytninger mellom identitet, etnisitet, religion, språk, fornorskning, integrering og assimilering. Folketellinger i Kvalsund bærer vitnesbyrd om en brutal fornorskingspolitikk. Fra og å være en nesten rent sjøsamisk kommune på begynnelsen av 1900-tallet, definerte nesten 90 % av innbyggerne seg som norske etter krigen. Som ledd i denne ”prosessen” internerte den norske stat samiske skoleelever, samtidig som samisk språk ble forbudt i skolen. Likevel: Finnmark er og blir flerkulturelt; her har samisk, norsk, kvensk, finsk, svensk og russisk kultur og språk levd side om side i generasjoner – i tillegg kommer innvandringen til området fra fjernere strøk. Still life som ”stille liv” innehar sin tilsynelatende motsigelsesfylte dobbeltbetydning i ”fortsatt liv”.

Mange av dagens flerkulturelle og minoritetsrelaterte utfordringer er erfaringer som hører med til denne regionens fortid og har skapt dens karakter. Gjennom en frysning av et ”fraflyttet gjenreisningshus” kan nye historier, og ikke minst nye versjoner av ”Historien” komme til syne i nedsmeltingen.

Produsert av KORO gjennom URO.

Still Life © Kjell-Erik Ruud, Helena Kive i samarbeid med Peder Istad

Støttet av: Sametinget, Hammerfest kommune, Kvalsund kommune, Samenes Folkeforbund, Vest Finnmark sjøsameforening, Arktisk Kultursenter, Gjenreisningsmuseet, Eni Norge og SAS.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to