• Photo: Domkirkeoddens fotoarkiv.
    (Copyright)

Hjelmstad

Ove Røsbak skriver i sin biografi «Alf Prøysen. Præstvægen og sjustjerna»:

«Klasseforskjell er det nok i samfunnet, men henne skal den ikke knekke. Samtidig styrer hun unna bitterhet, den ranke holdningen blir aldri hovmodig, hu lærer unga sine at de må tenke på tvers av gamle samfunnsskiller. En skal ikke glømme all forskjellsbehandling og urettferdighet som er i samfunnet, men en skal ikke grave seg ned i den og bli der heller.

Julie Prøysen vet at det kan være bra folk på garda borti solhellinga og. Men det er ikke lett for noen å bryte ut av den standen en er i, og tenke fritt.»

14. april 1938 opphørte husmannskontrakten. Olaf og Julie fortsatte å bo i Prøysen og Olaf fortsatte i jobben på Hjelmstad, nå som dagarbeider.»

Share to