Henrik Ibsens fotefar

Skrev Henrik Ibsen noen av sine verk på Ulefoss?

Henrik Ibsens forfedre Diderik Altenburg og Engebret Bomhoff var forvaltere på Ulefoss Saugbrug og Holden Jernværk i bruks og verks ekspansjonstid på 1700 – 1800 tallet.

 

 

Et konglomerat av tyske, svenske, danske og finske smeder, berggeseller og fagfolk trengte seg brått inn i innestengte bondebygder og satte sitt preg på samfunnet i Midt – Telemark.
I dette fargerike industrimiljøet finner en hendelser, steder og personer som kan vises til dramatikerens verker, særlig «Per Gynt».

Historien beretter at Henrik Ibsens forfedre ligger gravlagt på Romens, og 10. juni 2012 ble en minnetavle avduket i inngangsporten. Ibsen er som kjent født i Skien og bodde der til han var rundt 15 år. Begynte han å skrive noen av sine verk på Ulefoss?

Text in English:

In the footprints of Henrik Ibsen

 

Did the world-famous play-write Henrik Ibsen write some of his work at Ulefoss?

 

His ancestors Diderik Altenburg and Engebret Bomhoff were managers at Ulefoss sawmills and ironworks in the 1800th century. In this period, the rural farmer-society on the Norwegian countryside was suddenly invaded by international experts on mining and  metallurgy. This came to inflict the society in the middle of Telemark. In this colorful industrial environment, one will find events, places and people, which is recognizable in the works of Ibsen. This comes particularly clear in “Peer Gynt”. The history will tell us that Henrik Ibsens ancestors lie buried at Romnes. Ibsen himself was born in Skien, just a few miles from Ulefoss.

 

Did Ibsen get his inspiration from the surroundings of Ulefoss?

Share to