Olavskilden på Hadrians plass ved Nidelven

Det var Torgils bonde og Grim sønnen hans som hadde gjemt liket unna og gravd det ned ved bredden av Nidelven. Det skjedde mirakler ved Olavs legeme og etter hvert ble mange overbevist om at Olav var en hellig mann. Både blant hans venner og hans fiender var det mange som krevde at biskopen lot liket grave opp så de kunne få se det. Kong Olavs lik var vakkert og luktet godt. Hår, skjegg og negler hadde vokst og kongen ble erklært hellig. “På melen, der kong Olav hadde ligget i jorda, kom det opp ei fager kjelde, og folk fikk bot for sjukdommer av det vannet.” Vannet i Olavskilden på Hadrians plass har fortsatt vann av meget god kvalitet med helsebringende mineraler. Det var gjort mange målinger av dette opp mot år 2000. Trykket er så svakt at vannet ikke når opp. Derfor er det i dag vanlig drikkevann fra Jonsvannet i springen over kilden.

Pave Hadrian IV (pave fra 1154, død 1159) var tidligere kardinal Nicolaus Breakspear som ble sendt av daværende pave Eugenius III for å opprette erkebispedømmet i Nidaros i 1153. 

Share to