• Photo: Bergen Museum (Opphavsrett)
  • Photo: Trond Eilev Linge (Opphavsrett)
  • Photo: Jan Aakvik (Opphavsrett)

Mjeltehaugen på Giske

Oppbygning

Gravhaugen er plassert på ei naturleg høgde med godt utsyn over sjøen. Størrelsen til tross så er graven bygd for ei enkel gravlegging. Gravkista er dekt av røys med ei kappe av jord. Slike gravhaugar er typisk for bronsealderen. Ei kiste trulig oppbygd av åtte store dekorerte heller var plassert i sentrum av haugen. Gravkista har truleg vore 4,5 meter lang, 1,20 meter bred og 60 cm høg. Som lokk låg heller som var 1,20 X 0,6 meter. Hellene er laga av ein bergart som ikkje finst på Giske. Ein må til Trondheim eller lenger sør for å finne denne bergarten.

Dekor

Gravhellene var dekorert med båtar og linjedekor. Dekoren finn ein igjen i aust - tyske graver. Det er langt mellom Giske og Tyskland, men forbindelsane er svært klare. Båtfigurane i Mjeltehaugen er enkle med stemnline vinkelrett på linene som markerer reling og kjøl. Linedekoren på Mjeltehaughellene består av siksakliner, bølgjeband og fiskebeinmønster ordna i parallelle band. Linedekoren på hellene minner om tekstilar. Spesielt frynsene nedst gir inntrykk at ein del av hellene er ornament og avbildingar av vevde tepper.

Høgstatus gravmonument

Stor omtanke og mange ressursar er langt ned i dette gravminnet. Personen som har blitt gravlagt må ha hatt høg status og det er derfor naturleg å sjå på den strategiske plasseringa til Giske langs skipsleia: Nordsjøløypa. På rekke og rad langs denne skipsleia ligg det fleire øyar med store gravmonument. Seinare er ei kvinne gravlagt i toppen av haugen. Grava låg over rullesteinslaget. I denne grava blei det funne to bøyleforma bronsespenner med sølvbelegg som kan tidfestast til eldre jernalder omkring 200 e.Kr.

2000 år etter Mjeltehaugen vart bygd stod Giskeætta fram som stormenn og seinare også som statsbyggjarar. Ein må tru at folk busett på Giske også i bronsealderen har hatt ein lokal posisjon, eigd mye jordegods og har drive med handel.

Share to