• Photo:
    (Copyright)

Kristiania tukthus: Tre i hver seng

Menn kvinner og barn, alle samfunnets utstøtte, samlet under ett tak i elendige forhold. Hør om Kristiania tukthus hvor man må sove tre i hver seng.

Kristiania tukthus sto ferdig i 1741 som en tvangsarbeidsanstalt for løsgjengere og arbeidsføre fattige. Ved å gi underhold til virkelig fattige og straffe tiggerne med tukthus, mente staten at fattigdomsproblemet kunne løses. Men også de som ble dømt for mindre forbrytelser, og barn som var ”vanartige” eller ikke kunne konfirmeres, havnet på tukthuset. Det var derfor en meget broket forsamling som holdt til her; menn kvinner og barn i alle aldre.

Den 23 februar 1810 bestemmer overinspektør A. Blix ved Kristiania tukthus seg for å skrive en rapport om forholdene fangene lever under. Han er dypt rystet og frustrert. Noe må gjøres!

Med rapporten sender han 14 sider som beskriver manglene i tukthuset og med forslag til forbedringer. Han sender også med en tegning over en ny bygning.

Overinspektørens rapport må ha hatt en effekt, for allerede i 1811 får Kristiania en egen arbeidsanstalt, Prinds Christian Augusts Minde, og i 1813 blir tukthuset en ren straffeanstalt. I 1938 blir tukthuset revet.

Kilder: Riksarkivet, Danske Kanselli, 3. dept., Kansellibrev 1813, juli, nr. 2223, ad Jnr. 1677 protokoll 1810.

For flere spennende historier se www.arkivverket.no

En spesiell takk til ABM-utvikling og Jazzmontør.

Share to