Fangeskipet

Mennene hadde streiket om bord i hvalkokeriet Ems. Som en reaksjon på interneringen stiftet arbeiderne fagforening.

Stasjonsbestyrer C.A.Larsen bygger kirke på stasjonen for egne penger. Han har ansatt norsk prest. Kristendommen skal fortrenge sosialismen i Grytviken

Larsen nekter de streikende hjemreise og vil holde dem internert ombord i Tijuca til fangstsesongen er slutt..
 

Share to