Pilegrimstrafikken øker.

Håkon Håkonsson var konge i Norge fram til sin død i 1263. Mye kan tyde på at ferdselen av pilegrimer var økende på de tider. Kong Håkon sørget for flere overnattingssteder på pilegrimsveien til Nidaros. Med om lag 30 kilometers mellomrom kjøpte han, utvidet eller tilrettela han steder så de skulle kunne ta imot de reisende. I Ringsaker, Øyer, Fron og Sel hører vi om kongelig bistand. Likeledes på Lo på den andre siden av fjellet. I årene som følger hører vi at rettighetene for pilegrimene sikres. Til gjengjeld skal pilegrimene ha med seg dokumentasjon på at de er ekte pilegrimer. Pilegrimspassene ble utstedt av den lokale prest og sikret pilegrimene rett til overnatting, mat og beite for hestene.

Share to