Evakuering fra Signaldalen til Nordkjosbotn

Emil Kristian Nystad, f. 15. mars 1935, vokste opp i Signaldalen. Her forteller han om da han og resten av familien ble evakuert til Nordkjosbotn i Balsfjord.
Det blir stadig færre som kan fortelle om hva de sjøl opplevde under 2. verdenskrig. Emil Nystad, pensjonert gårdbruker fra Signaldalen i Storfjord, er én av dem. Han var bare ni år da han var med på lastebilen som tok han og resten av familien til Nordkjosbotn like før jul 1944.

Share to