• Photo: Cathrin Pabst (Opphavsrett)

Spanskesyken i Setesdal

Den 24. juni 1918 kom det første oppslaget i avisen om Spanskesyke i Evje.

Feber og Fellesskap - epidemienes århundre 1820 - 1920

Kampen mot epidemiene og de smittsomme infeksjonssykdommene var kanskje den største av alle de utfordringene folk sto overfor på 1800-tallet. Slik var det i Europa, i Vesten og i Norge. Arbeidet for å redusere den store dødeligheten i befolkningen og for å bedre livsutsiktene for alle var uløselig knyttet til kampen mot de smittsomme infeksjonssykdommene – Febrene som folk flest kalte dem.

Vandreutstillingen er et samarbeid mellom Vest-Agder-museet, Universitetet i Agder og Agder naturmuseum.
Prosjektet er støttet av ABM-utvikling

2 comments

  • Flott fortelling!
  • Dette var inspirerende og flott fortalt. Tommel opp :)

Share to