• Photo: Rekonstruksjon ved ark. Blix
    (Copyright)

Mjøskastellet

Ute på Steinsholmen i Mjøsa ligger ruinene av Mjøskastellet. Bydgeborgen ble bygd i årene 1233-1236 av kong Håkon Håkonsson.

Ute på Steinsholmen ligger ruinene av Mjøskastellet. Det ble bygd i årene 1233-1236 på grunn av en eiendomsstrid mellom kong Håkon Håkonsson (1204-1263), og Hamarbispen Pål (+1253). Stridens kjerne var bl.a. Helgøya og en del andre landområder rundt Mjøsa og endte med at kongen fikk beholde Helgøya mot at bispen fikk andre landområder i vederlag.

Mjøskastellet har vært det største i sitt slag i landet med ei grunnflate på 360 kvadratmeter, og bygningene kan ha vært over 10 meter høye. Kjelleretasjen hadde fangerom der drapsmenn fra Mjøsdistriktet skulle settes hvis de unnslapp dødsstraff. Over kjelleren var det veitslehall for kongen. Der kunne han og hans menn og andre prominente personer samles til mat og drikke. Vi vet at denne hallen ble brukt i 1261, da kong Håkon Håkonsson møtte erkebiskop Einar. I 1289, da Eirik Magnusson ”Prestehater” og den islandske bispen Arne dro på pilegrimsferd til Nidaros, lagde Lendemann Jon Brynjulvsson i stand et gjestebud for dem her. Etter år 1300 forfalt Mjøskastellet og raste helt sammen, men eksakt når er det ingen som vet.

Mjøskastellet ligger på en holme ved Stein gård syd for Moelv i Ringsaker kommune. Er vannstanden lav, kan man gå ut på selve holmen, ellers må man bruke båt.

1 comment

  • Det eneste som er dokumentert er ca. byggeår og at det skulle benyttes til fengsel.

    Grunnflaten er dokumentert men ikke høyde. Sjekk Diplomatariet eller Regesta Norvegica.

    Resten om bruk er ikke dokumentert.

Share to