1 mosebaare

Konf no 12507. Mosebaaren er av samme type som de baarer, der ved milebrænding til tjære benyttedes til at bære ophugne fururötter til milen og brændte kul fra milen.

Den er laget av to furutræs runde armer, 235 cm lange forbundet med spiker og jerntraad med to ca 79 cm lange tverstykker. Mellem armerne og tverstykkerne er av ca 1 cm tykke, runde træstenger korsbundet en forankring i baaren, hvori mosen lægges. Baarens stænger er ikke flettet, men sammenbundet med haslebaand.

Det ene tverstykket paa andre siden svimerket O.G. Rakke, Rendalen.

Kjöpt av Ola Bakke, Nordre Grötting, Rendalen.

Kjöpt til samlingerne av forstkandidat P.M. Bergseng.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to