Bötkerredskaper (12288 - 12300).

12298 - "Diks" eller diksel av vanlig type. Kjöpt av Peder Øiraskor, Eikefjord. (kr 3,00).

Til töndearbeide hörer foruten nævnte redskaper

(nr 12288 - 12300) flere slagbaand, tre til tönder, tre til halvtönder o.s.v. Samt baandklype, stavöks, stavkrok.

Kjöpt i Eikefjord i Söndfjord, hvor töndeindustrien efter gammel metode har holdt sig til for faa aar siden.

Kjöpt ved Kjöbm. Henrik Svarthumle, Eikefjord.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to