• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8 centimeter lang, 2,4 centimeter bred i den bakre enden og 2,0 centimeter bred foran. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent som flisåpning for en 3,6 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Eggen er formet som omrisset av et pilformet objekt, og et stempelmerke på venstre side av øksehodet forteller at redskapet har vært brukt til å merke tømmer som var innkjøpt til «DR.-ELVENS PAPIRFABRIKER». Drammenselvens paprfabrikker lå på Geithus i Modum, som var i drift fra 1873 til 2006, den siste tida under navnet Nordic Paper Geithus AS. Tilhørigheten til denne bedriften bekreftes blant annet av Drammensvassdargets Fellesfløtingsforenings merkekart fra 1961. På den venstre sida av øksehodet finner vi smedstempelet «K. KNUDSEN» - Karl Henrik Knudsen (1870-1956) fra Mjøndalen. 

Denne øksa har et cirka 52 centimeter langt, slakt buet treskaft. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Den bakre enden av skaftet er rett avskåret fra ryggsida, skrått fra buksida.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8 centimeter lang, 2,4 centimeter bred i den bakre enden og 2,0 centimeter bred foran. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent som flisåpning for en 3,6 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Eggen er formet som omrisset av et pilformet objekt, og et stempelmerke på venstre side av øksehodet forteller at redskapet har vært brukt til å merke tømmer som var innkjøpt til «DR.-ELVENS PAPIRFABRIKER». Drammenselvens paprfabrikker lå på Geithus i Modum, som var i drift fra 1873 til 2006, den siste tida under navnet Nordic Paper Geithus AS. Tilhørigheten til denne bedriften bekreftes blant annet av Drammensvassdargets Fellesfløtingsforenings merkekart fra 1961. På den venstre sida av øksehodet finner vi smedstempelet «K. KNUDSEN» - Karl Henrik Knudsen (1870-1956) fra Mjøndalen. 

Denne øksa har et cirka 52 centimeter langt, slakt buet treskaft. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Den bakre enden av skaftet er rett avskåret fra ryggsida, skrått fra buksida.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8 centimeter lang, 2,4 centimeter bred i den bakre enden og 2,0 centimeter bred foran. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent som flisåpning for en 3,6 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Eggen er formet som omrisset av et pilformet objekt, og et stempelmerke på venstre side av øksehodet forteller at redskapet har vært brukt til å merke tømmer som var innkjøpt til «DR.-ELVENS PAPIRFABRIKER». Drammenselvens paprfabrikker lå på Geithus i Modum, som var i drift fra 1873 til 2006, den siste tida under navnet Nordic Paper Geithus AS. Tilhørigheten til denne bedriften bekreftes blant annet av Drammensvassdargets Fellesfløtingsforenings merkekart fra 1961. På den venstre sida av øksehodet finner vi smedstempelet «K. KNUDSEN» - Karl Henrik Knudsen (1870-1956) fra Mjøndalen. 

Denne øksa har et cirka 52 centimeter langt, slakt buet treskaft. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Den bakre enden av skaftet er rett avskåret fra ryggsida, skrått fra buksida.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 13,1 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8 centimeter lang, 2,4 centimeter bred i den bakre enden og 2,0 centimeter bred foran. Øksenakken er noenlunde plan i lengderetningen. Den nedre delen av øksehodet (bladet) har et U-formet innsnitt som har tjent som flisåpning for en 3,6 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Eggen er formet som omrisset av et pilformet objekt, og et stempelmerke på venstre side av øksehodet forteller at redskapet har vært brukt til å merke tømmer som var innkjøpt til «DR.-ELVENS PAPIRFABRIKER». Drammenselvens paprfabrikker lå på Geithus i Modum, som var i drift fra 1873 til 2006, den siste tida under navnet Nordic Paper Geithus AS. Tilhørigheten til denne bedriften bekreftes blant annet av Drammensvassdargets Fellesfløtingsforenings merkekart fra 1961. På den venstre sida av øksehodet finner vi smedstempelet «K. KNUDSEN» - Karl Henrik Knudsen (1870-1956) fra Mjøndalen. 

Denne øksa har et cirka 52 centimeter langt, slakt buet treskaft. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Den bakre enden av skaftet er rett avskåret fra ryggsida, skrått fra buksida.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to