• Ljåblad, antrakelig fra en modell som ble brukt til starrslått i strandsonene på tjern og små vatn i Vegårshei i Aust-Agder. Bladet er 80 centimeter langt og opptil 2,7 centimeter bredt (innerst). Det er smidd i en slak bue som blir noe krappere mot den en spisse ytterenden. Godset i bladet er opptil 6 millimeter tjukt på ryggsida, innerst. Dette bladet er altså tjukkere enn mange andre ljåblad, men det mangler da også den forsterkende kanten på den konvekse ryggsida som skulle forebygge at bladet knakk om slåttekaren var uheldig og slo borti ei tue, en stein eller et annet hardt objekt. Innerst på bladet er det smidd en cirka 8 centimeter lang arm (tange), noenlunde vinkelrett på egglinja. I enden av denne armen er det en 1,7 cerntimeter lang vinklet endetagg. Den nevnte armen skulle ligge an mot en skrå fas nederst på orvet (ljåskaftet) når det ble bundet fast, eller i nyere tid skrudd fast ved hjelp av ei stålhylse. Armen er stemplet «IIS» to ganger. Dette er initialene til smeden Jørgen Jørgensen Stranda, som var en dyktig ljå- og knivsmed i Vegårshei.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Ljåblad, antrakelig fra en modell som ble brukt til starrslått i strandsonene på tjern og små vatn i Vegårshei i Aust-Agder. Bladet er 80 centimeter langt og opptil 2,7 centimeter bredt (innerst). Det er smidd i en slak bue som blir noe krappere mot den en spisse ytterenden. Godset i bladet er opptil 6 millimeter tjukt på ryggsida, innerst. Dette bladet er altså tjukkere enn mange andre ljåblad, men det mangler da også den forsterkende kanten på den konvekse ryggsida som skulle forebygge at bladet knakk om slåttekaren var uheldig og slo borti ei tue, en stein eller et annet hardt objekt. Innerst på bladet er det smidd en cirka 8 centimeter lang arm (tange), noenlunde vinkelrett på egglinja. I enden av denne armen er det en 1,7 cerntimeter lang vinklet endetagg. Den nevnte armen skulle ligge an mot en skrå fas nederst på orvet (ljåskaftet) når det ble bundet fast, eller i nyere tid skrudd fast ved hjelp av ei stålhylse. Armen er stemplet «IIS» to ganger. Dette er initialene til smeden Jørgen Jørgensen Stranda, som var en dyktig ljå- og knivsmed i Vegårshei.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Ljåblad

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to