• Tømmersaks, brukt i situasjoner der det var behov for å vende, løfte eller flytte på tømmerstokker. Dette redskapet har fire hovedkomponenter: To armer eller gripeklør, et handtak og ei kort jernskinne som fungerer som bindeledd mellom andre komponenter. De nevnte delene er sammenføyd ved hjelp av fire klinknagler. De to armene er drøyt 26 centimeter lange, har en krummet form og er lagd av 7 millimeter tjukt stål. Disse komponentene krysser hverandre om lag 7 centimeter fra øverendene, og sentralt i krysningspunktet er det plassert ei klinknagle som et hengslingsledd. I de nedre ytterendene er armene kraftig krummet med innovervendte, cirka 3 centimeter lange pigger, som skulle gi brukeren av saksa et godt grep om det objektet han skulle løfte eller flytte på. Den øvre enden av den ene saksearmen er koplet til en flathamret tange i forlengelsen av handtaksbøyla. Litt høyere opp på den samme tangen er det påklinket ei 6,1 centimeter lang jernskinne, som fungerer som bindeledd til den øvre enden av den andre saksearmen. Hele denne midtre delen av tømmersaksa danner et parallellogram, der hjørnevinklene vil variere med diameteren på tømmerstokken det arbeides med. Det smarte med måten komponentene er klinket sammen på, er at grepet om tømmerstokken vil stramme seg mer jo mer muskelkraft skogsarbeideren bruker når den skal løftes eller flyttes. Handtaksbøyla er lagd av rundjern med diameter 1,9 centimeter. Den midtre delen av handtaket er slakt buet, men i ytterkantene er krumminga svært markant. Denne tømmersaksa har ingen stempler eller andre symboler som kan gi utvetydig informasjon om produsenten.   

På håndtaket er det et smedmerke som er litt utydelig, men muligens står det «M Skoer» eller «M Skier». Saksa ligner svært mye på Gravli-saksene. 

Dette redskapet var antakelig rustent da det ble overlatt til Norsk Skogbruksmuseum. Museets personale har i hvert fall foretatt elektrolysebehandling og impregnert jernet med en antatt korrosjonsbeskyttende voks.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Tømmersaks, brukt i situasjoner der det var behov for å vende, løfte eller flytte på tømmerstokker. Dette redskapet har fire hovedkomponenter: To armer eller gripeklør, et handtak og ei kort jernskinne som fungerer som bindeledd mellom andre komponenter. De nevnte delene er sammenføyd ved hjelp av fire klinknagler. De to armene er drøyt 26 centimeter lange, har en krummet form og er lagd av 7 millimeter tjukt stål. Disse komponentene krysser hverandre om lag 7 centimeter fra øverendene, og sentralt i krysningspunktet er det plassert ei klinknagle som et hengslingsledd. I de nedre ytterendene er armene kraftig krummet med innovervendte, cirka 3 centimeter lange pigger, som skulle gi brukeren av saksa et godt grep om det objektet han skulle løfte eller flytte på. Den øvre enden av den ene saksearmen er koplet til en flathamret tange i forlengelsen av handtaksbøyla. Litt høyere opp på den samme tangen er det påklinket ei 6,1 centimeter lang jernskinne, som fungerer som bindeledd til den øvre enden av den andre saksearmen. Hele denne midtre delen av tømmersaksa danner et parallellogram, der hjørnevinklene vil variere med diameteren på tømmerstokken det arbeides med. Det smarte med måten komponentene er klinket sammen på, er at grepet om tømmerstokken vil stramme seg mer jo mer muskelkraft skogsarbeideren bruker når den skal løftes eller flyttes. Handtaksbøyla er lagd av rundjern med diameter 1,9 centimeter. Den midtre delen av handtaket er slakt buet, men i ytterkantene er krumminga svært markant. Denne tømmersaksa har ingen stempler eller andre symboler som kan gi utvetydig informasjon om produsenten.   

På håndtaket er det et smedmerke som er litt utydelig, men muligens står det «M Skoer» eller «M Skier». Saksa ligner svært mye på Gravli-saksene. 

Dette redskapet var antakelig rustent da det ble overlatt til Norsk Skogbruksmuseum. Museets personale har i hvert fall foretatt elektrolysebehandling og impregnert jernet med en antatt korrosjonsbeskyttende voks.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Tømmersaks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to