• I 1970 registrerte Hjørdis Furuheim denne gjenstanden inn i museets aksesjonsprotokoll slik:

«Modell av oppgangssag, av tre og jern. Gammel type fra Nord-Møre. Største l. 163 cm, største b. 84 cm., største h. 113 cm, d. vasshjul ca. 16 cm, l. sagblad 28, 5 cm. Saga er laget av ubehandlet gran. Den har ei vassrenne langs ene siden. Nederst i vassrenna sitter et vasshjul som via en krumtappoverføring driver sagbladet, Saga har bare ett blad, så stokkene måtte trekkes tilbake igjen for hver planke som skulle skjæres. Ved en sinnrik mekanisme stanser saga automatisk når planken er skåret ferdig, ved at en innretning som kalles "stambukken" faller ned i vassrenna og stenger for tilførselen til vasshjulet. Stokken blir så trukket tilbake ved en mindre kall, "attlaupen", som sitter øverst i vassrenna. Saga er slik innrettet at den kan betjenes av en mann.» 

Ellers har Furuheims registrering en litteraturreferanse til Volund 1957, se ovenfor.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • I 1970 registrerte Hjørdis Furuheim denne gjenstanden inn i museets aksesjonsprotokoll slik:

«Modell av oppgangssag, av tre og jern. Gammel type fra Nord-Møre. Største l. 163 cm, største b. 84 cm., største h. 113 cm, d. vasshjul ca. 16 cm, l. sagblad 28, 5 cm. Saga er laget av ubehandlet gran. Den har ei vassrenne langs ene siden. Nederst i vassrenna sitter et vasshjul som via en krumtappoverføring driver sagbladet, Saga har bare ett blad, så stokkene måtte trekkes tilbake igjen for hver planke som skulle skjæres. Ved en sinnrik mekanisme stanser saga automatisk når planken er skåret ferdig, ved at en innretning som kalles "stambukken" faller ned i vassrenna og stenger for tilførselen til vasshjulet. Stokken blir så trukket tilbake ved en mindre kall, "attlaupen", som sitter øverst i vassrenna. Saga er slik innrettet at den kan betjenes av en mann.» 

Ellers har Furuheims registrering en litteraturreferanse til Volund 1957, se ovenfor.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • I 1970 registrerte Hjørdis Furuheim denne gjenstanden inn i museets aksesjonsprotokoll slik:

«Modell av oppgangssag, av tre og jern. Gammel type fra Nord-Møre. Største l. 163 cm, største b. 84 cm., største h. 113 cm, d. vasshjul ca. 16 cm, l. sagblad 28, 5 cm. Saga er laget av ubehandlet gran. Den har ei vassrenne langs ene siden. Nederst i vassrenna sitter et vasshjul som via en krumtappoverføring driver sagbladet, Saga har bare ett blad, så stokkene måtte trekkes tilbake igjen for hver planke som skulle skjæres. Ved en sinnrik mekanisme stanser saga automatisk når planken er skåret ferdig, ved at en innretning som kalles "stambukken" faller ned i vassrenna og stenger for tilførselen til vasshjulet. Stokken blir så trukket tilbake ved en mindre kall, "attlaupen", som sitter øverst i vassrenna. Saga er slik innrettet at den kan betjenes av en mann.» 

Ellers har Furuheims registrering en litteraturreferanse til Volund 1957, se ovenfor.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • I 1970 registrerte Hjørdis Furuheim denne gjenstanden inn i museets aksesjonsprotokoll slik:

«Modell av oppgangssag, av tre og jern. Gammel type fra Nord-Møre. Største l. 163 cm, største b. 84 cm., største h. 113 cm, d. vasshjul ca. 16 cm, l. sagblad 28, 5 cm. Saga er laget av ubehandlet gran. Den har ei vassrenne langs ene siden. Nederst i vassrenna sitter et vasshjul som via en krumtappoverføring driver sagbladet, Saga har bare ett blad, så stokkene måtte trekkes tilbake igjen for hver planke som skulle skjæres. Ved en sinnrik mekanisme stanser saga automatisk når planken er skåret ferdig, ved at en innretning som kalles "stambukken" faller ned i vassrenna og stenger for tilførselen til vasshjulet. Stokken blir så trukket tilbake ved en mindre kall, "attlaupen", som sitter øverst i vassrenna. Saga er slik innrettet at den kan betjenes av en mann.» 

Ellers har Furuheims registrering en litteraturreferanse til Volund 1957, se ovenfor.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Modell

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to