• Transportspann for fiskeyngel, oppfunnet omkring 1870 av Jakob Nilsen Berger (1850-1934) fra Jevnaker på Hadeland. Det dreier seg om et falset blikkspann som ble brukt til transport av yngel under kultiveringsarbeid i lokale vassdrag. Gjenstanden er i hovedsak lagd av falsete blikkplater. Beholderen har et noenlunde kvadratisk grunnplan (cirka 28 X 28 centimeter, målt på beslaget nederst mot standflata). Sideveggene er rektangulære (28 centimeter brede og 30 centimeter høye). Ei av disse sideflatene har en rektangulær «utposning» med triangulært tverrsnitt - cirka 14 centimeter bred og 12,5 centimeter høy - med et perforert topplokk. Her var det mulig å tømme ut overflødig vann. På den plane lokkflata stikker det opp to blikk-krager for lokkene til hvert av de to rommene i beholderen - et sirkelrundt og et ovalt. Lokkene har handtak av ståltråd, festet under påloddete blikkplater. I det ene rommet skulle det være settefisk i vann, i det andre skulle det være is, som skulle holde vannet med settefisken svalt - den skulle helst ikke eksponeres for raske temperaturskifter. I botnen av det rommet som har ovalt lokk er det innloddet et en finmasket netting som skulle åpne for sirkulasjon mellom de to kamrene. Spannet bæres i en halvsirkelformet jernhank, lagd av ei stålstang med 0,8 centimeters diameter. Hanken er forankret i «ører» som er loddet fast øverst på to motstående sideflater, omtrent på volumets midtakse.
De utvendige delene av spannet er malt eller lakkert med en sølvaktig farge.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Transportspann for fiskeyngel, oppfunnet omkring 1870 av Jakob Nilsen Berger (1850-1934) fra Jevnaker på Hadeland. Det dreier seg om et falset blikkspann som ble brukt til transport av yngel under kultiveringsarbeid i lokale vassdrag. Gjenstanden er i hovedsak lagd av falsete blikkplater. Beholderen har et noenlunde kvadratisk grunnplan (cirka 28 X 28 centimeter, målt på beslaget nederst mot standflata). Sideveggene er rektangulære (28 centimeter brede og 30 centimeter høye). Ei av disse sideflatene har en rektangulær «utposning» med triangulært tverrsnitt - cirka 14 centimeter bred og 12,5 centimeter høy - med et perforert topplokk. Her var det mulig å tømme ut overflødig vann. På den plane lokkflata stikker det opp to blikk-krager for lokkene til hvert av de to rommene i beholderen - et sirkelrundt og et ovalt. Lokkene har handtak av ståltråd, festet under påloddete blikkplater. I det ene rommet skulle det være settefisk i vann, i det andre skulle det være is, som skulle holde vannet med settefisken svalt - den skulle helst ikke eksponeres for raske temperaturskifter. I botnen av det rommet som har ovalt lokk er det innloddet et en finmasket netting som skulle åpne for sirkulasjon mellom de to kamrene. Spannet bæres i en halvsirkelformet jernhank, lagd av ei stålstang med 0,8 centimeters diameter. Hanken er forankret i «ører» som er loddet fast øverst på to motstående sideflater, omtrent på volumets midtakse.
De utvendige delene av spannet er malt eller lakkert med en sølvaktig farge.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Spann

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to